KADRA

rok szkolny 2023/2024

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

 • DYREKTOR:
  • Daria Chmiel

   Na podstawie zarządzenia Nr 1121/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2019 roku (format .jpg) załącznik 1
    
 • WICEDYREKTOR:
  • Olga Kośnik
    
 • KIEROWNIK ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW:
  • Jacek Zalewski
    
 • KIEROWNIK HOSTELU:
  • Katarzyna Zubik
    
 • ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNO-REEDUKACYJNY:
  • Elżbieta Kucińska
    

KADRA PEDAGOGICZNO - WYCHOWAWCZA

 • JĘZYK POLSKI:
   
  • Daria Chmiel
  • Hanna Sokołowska
  • Marzena Sosnowska
  • Izabela Radecka-Mikulicz
  • Tomasz Maćkowiak
    
 • JĘZYK ANGIELSKI:
   
  • Magdalena Milewska
  • Maciej Domański
  • Monika Zawiślińska-Fierek
  • Małgorzata Sieradzka
  • Radosław Utnik
    
 • JĘZYK NIEMIECKI:
   
  • Anna Strojna
    
 • JĘZYK FRANCUSKI:
   
  • Iryna Kantuzorava
    
 • JĘZYK ROSYJSKI:
   
  • Marek Machul

  •  
 • MATEMATYKA:
   
  • Katarzyna Wasiłowska
  • Anna Kucharska-Nowak
  • Olga Kośnik
  • Monika Przyborek
    
 • FIZYKA:
   
  • Ewa Wychowaniec
    
 • PRZYRODA:
   
  • Ewa Wychowaniec
    
 • CHEMIA:
   
  • Justyna Wilczyńska

  •  
 • BIOLOGIA:
   
  • Emilia Zalewska
  • Irena Krucz
    
 • GEOGRAFIA:
   
  • Marcin Kołsut
    
 • HISTORIA:
   
  • Mariusz Dymek
  • Czesław Witkowski
  • Zbigniew Marciniuk
    
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
   
  • Czesław Witkowski
    
 • INFORMATYKA:
   
  • Lidka Durbajło
    
 • PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
   
  • Radosław J. Utnik
    
 • EKONOMIA W PRAKTYCE:
   
  • Radosław J. Utnik
    
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE:
   
  • Izabela Pazdan
  • Piotr (Spajk) Kopeć
  • Juliusz Szymański
    
 • FILOZOFIA:
   
  • Krzysztof Okoń
    
 • ETYKA:
   
  • Krzysztof Okoń
    
 • HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:
   
  • Krzysztof Okoń
    
 • BIBLIOTEKA:
   
  • Joanna Konopczyńska

  •  
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
   
  • Mariusz Dymek
    

WYCHOWAWCY - LIDERZY

 • Małgorzata Kulka
 • Marta Widawska
 • Dariusz (Beju) Czechowicz
 • Mateusz Dębski
 • Anna Maciejewska
 • Marzanna Gryszkiewicz-Szczygieł
 • Marlena Malesa
 • Marcin (Janek) Nawój
 • Olga Lesiak
 • Bartłomiej Widawski
 • Jacek Zalewski - kierownik zespołu
 • Beata Żak-Murawska
 • Marcin Michalski
 • Aleksandra Olszewska
 • Mariola Stawiarz-Staszewska
 • Karolina Niedźwiecka
   

HOSTEL

 • Ewelina Burdan
 • Paweł (Lobo) Sapiński
 • Dariusz Hutkowski
 • Małgorzata Wojdawska
 • Katarzyna Zubik
 • Jacek Maciejewski
 • Sebastian Kuciński
 • Anna Ziółkowska
 • Magdalena Baranowska
 • Konrad Mińko
   

PSYCHOLODZY

 • Dominika Ambroziewicz-Wnuk
 • Michał Bydzicki
   

PEDAGOG

 • Agnieszka (Mewa) Górska
 • Basia Żak
   

REEDUKACJA

 • Aneta Gajewska - logopeda
 • Katarzyna Kołodziejczyk
 • Elżbieta Kucińska - koordynator Zespołu Diagnostyczno-Reedukacyjnego
 • Małgorzata Sieradzka
 • Sylwia Piekarska
 • Karolina Tokarska-Leszczuk
   

SEKRETARIAT

 • Patrycja Kredowska-Zawłocka - sekretarz szkoły
 • Renata Figlewicz - pomoc sekretaryjna
   

ADMINISTRACJA

 • Czesława Chodyna - praca administracyjna
 • Lilla Palczewska - kierownik gospodarczy
 • Dorota Kacprzak - specjalista ds. osobowych
   

BLOK ŻYWIENIA

 • Czesława Chodyna - intendent
 • Anna Zaleśna - szef kuchni
 • Lilla Palczewska - pomoc kuchenna
   

PRACOWNICY OBSŁUGI

 • Maria Dąbrowska - robotnik do prac lekkich
 • Andrzej Grabarczyk - konserwator
 • Małgorzata Socha - robotnik do prac lekkich
 • Zbigniew Zaleśny - dozorca
 • Paweł Brzuski - administrator sieci informatycznej
 • Leszek Zaleśny - dozorca
 • Leszek Chodyna - dozorca
 • Bożena Pęska - robotnik do prac lekkich
 • Sławomir Pius - Dozorca
   

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”