SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

SPK „KĄT”

Nasi specjaliści oraz obszar udzielanych konsultacji na rok szkolny 2021/2022

Obszar udzielanych konsultacji

 1. Diagnoza problemów wychowawczych;
 2. Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży;
 3. Pomoc nauczycielom matematyki, języka polskiego i innym w wypracowaniu narzędzi do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dyskalkulia, dysleksja, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania);
 4. Mediacje w sytuacjach trudnych dla nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców;
 5. Zaburzenia funkcjonowania związane z różnego typu uzależnieniami;
 6. Postępowanie z uczniem nadpobudliwym, Zespołem Aspergera, ADHD.

Nasi specjaliści

 1. Domnika Ambroziewicz-Wnuk, - psycholog, politolog i trener z zakresu pracy z ofiarami handlu ludźmi oraz komercyjnych nadużyć seksualnych.

  Od wielu lat pracuje zarówno z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym jak i ich rodzinami. Zajmuje się również uczniami borykającymi się z problemem choroby zarówno somatycznej jak i psychicznej. Przez wiele lat związana z Fundacją La Strada w obszarze interwencji na rzecz niepełnoletnich dotkniętych problemem prostytucji i handlu ludźmi.
   
 2. Barbara Żak, pedagog, socjoterapeutka. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością ruchową oraz ich rodzinami.

  Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.
   
 3. Katarzyna Rżanek - psycholożka, doradczyni ds. HIV/AIDS, politolożka ze specjalnością: profilaktyka społeczna i resocjalizacja, trenerka prowadząca warsztaty.

  Od wielu lat pracuje z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi. Przez prawie 10 lat pracowała jako streetworkerka - w terenie - w środowisku, w którym młodzi ludzie spędzają czas. Obecnie pracuje indywidualnie, prowadząc grupy, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne oraz interwencje kryzysowe. Szkoli się w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

  Prywatnie - miłośniczka podróży, jazdy na snowboardzie i muzyki. Zakochana w swoich psach i wsi, na której mieszka.
   
 4. Agnieszka Górska, - Pedagożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży ukończyła całościowe szkolenie w nurcie psychodynamicznym - Szkolenie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży realizowane przez dwa zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.

  Od 2004 związana z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii „Kąt”, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży z zaburzeniami w zakresie zdrowia psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Ośrodku Regeneracja. W Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym przy MOS nr 1 „Kąt” prowadzi konsultacje w zakresie trudności i kryzysów wieku dojrzewania dla młodzieży i rodziców, szczególnie w obszarze rozwoju psychoseksualnego oraz używania substancji psychoaktywnych. Doradza także pracownikom placówek oświatowych. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

  Poza pracą spędza czas z rodziną, praktykuje jogę, czyta, chodzi po lesie.
   
 5. Michał Bydzicki, - pedagog ze specjalnością resocjalizacja, socjoterapeuta, trener warsztatów psychologicznych, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

  Pracuje z młodzieżą od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Fundacji Bene Vobis - prowadząc warsztaty profilaktyczne dla warszawskich szkół, w Stowarzyszeniu Program Stacja - jako pedagog ulicy/streetworker, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii - prowadząc terapię grupową i indywidualną, oraz w Młodzieżowym OŚrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT” - jako wychowawca/socjoterapeuta. Cały czas się kształci i zdobywa nową wiedzę oraz doświadczenie.

  Pasjonat podróży, książek i muzyki na żywo.
   
 6. Mateusz Dębski, - ...

Autor projektu:

Autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

 • Kontakt mailowy:
 • Kontakt telefoniczny:

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”