POKAŻ PANELUKRYJ PANEL

SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

SPK „KĄT”

Nasi specjaliści oraz obszar udzielanych konsultacji na rok szkolny 2019/2020

Obszar udzielanych konsultacji

 1. Diagnoza problemów wychowawczych;
 2. Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży;
 3. Pomoc nauczycielom matematyki, języka polskiego i innym w wypracowaniu narzędzi do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dyskalkulia, dysleksja, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania);
 4. Mediacje w sytuacjach trudnych dla nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców;
 5. Zaburzenia funkcjonowania związane z różnego typu uzależnieniami;
 6. Postępowanie z uczniem nadpobudliwym, Zespołem Aspergera, ADHD.

Nasi specjaliści

 1. Domnika Ambroziewicz-Wnuk, - psycholog, politolog i trener z zakresu pracy z ofiarami handlu ludźmi oraz komercyjnych nadużyć seksualnych. Od wielu lat pracuje zarówno z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym jak i ich rodzinami. Zajmuje się również uczniami borykającymi się z problemem choroby zarówno somatycznej jak i psychicznej. Przez wiele lat związana z Fundacją La Strada w obszarze interwencji na rzecz niepełnoletnich dotkniętych problemem prostytucji i handlu ludźmi.
   
 2. Barbara Żak, pedagog, socjoterapeutka. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością ruchową oraz ich rodzinami. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.
   
 3. Katarzyna Rżanek - psycholożka, doradczyni ds. HIV/AIDS, politolożka ze specjalnością: profilaktyka społeczna i resocjalizacja, trenerka prowadząca warsztaty. Od wielu lat pracuje z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi. Przez prawie 10 lat pracowała jako streetworkerka - w terenie - w środowisku, w którym młodzi ludzie spędzają czas. Obecnie pracuje indywidualnie, prowadząc grupy, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne oraz interwencje kryzysowe. Szkoli się w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.
  Prywatnie - miłośniczka podróży, jazdy na snowboardzie i muzyki. Zakochana w swoich psach i wsi, na której mieszka

Autor projektu:

Autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

 • Kontakt mailowy:
 • Kontakt telefoniczny:

© 2007-2020 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”