POKAŻ PANELUKRYJ PANEL

SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

SPK w Warszawie

Wykaz punktów znajdujących się na terenie Warszawy

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” Mokotów
  ul. Gintrowskiego 36 (Rzymowskiego 36)
  1. Telefon tel. 22 647 01 16
  2. Adres e-mail:
  1. trudności wychowawcze i szkolne wynikające z problemów ze zdrowiem psychofizycznym
  2. problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  3. pomoc i wsparcie dla specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą
    
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”
  Wawer (ul. Zorzy 17)
  1. Telefon tel. 22 812 58 11
  2. Adres e-mail:
  1. diagnoza problemów wychowawczych i szkolnych
  2. problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  3. poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego
  4. poradnictwo w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną
  5. wsparcie i pomoc dla specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą
    
 3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4
  Bielany (ul. Reymonta 16)
  1. Telefon tel. 22 834 86 84
  2. Adres e-mail:
  1. trudności wychowawcze, problemy szkolne, zaburzenia zachowania
  2. problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  3. doradztwo zawodowe
  4. problemy rodzinne
    
 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
  Praga Południe (ul. Osowska 81)
  1. Telefon tel. 22 516 98 25
  2. Adres e-mail:
  1. dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, przejawiająca problemy wychowawcze
  2. problemy z nauką
  3. problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnych
    
 5. Zespół Szkół Specjalnych nr 38
  Praga Północ (ul. Namysłowska 10)
  1. Telefon tel. 22 619 72 34 wew.26
  2. Adres e-mail:
  1. praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i wadą słuchu
  2. problemy szkolne, wychowawcze, emocjonalne
  3. pomoc w wyborze szkoły, doradztwo zawodowe
    
 6. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Śródmieście
  (ul. Elektoralna 12/14)
  1. Telefon tel. 22 620 57 72
  2. Adres e-mail:
  1. edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  2. praca nad zachowaniami trudnymi
  3. planowanie przyszłości dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
  4. poradnictwo seksualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
    
 7. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
  WAWER (ul. Hafciarska 80/86)
  1. Telefon tel. 22 812 60 45
  2. Adres e-mail:
  1. praca z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością
  2. alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i niemówiących
  3. pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością osób z niepełnosprawnością
    
 8. Zespół Szkół Specjalnych nr 97
  Praga Północ (ul. Tarchomińska 4)
  1. Telefon tel. 22 619 05 05
  2. Adres e-mail:
  1. autyzm i inne wyzwania rozwojowe
  2. komunikacja, zachowania trudne
  3. poradnictwo seksualne
  4. edukacja, życie w rodzinie
  5. włączanie do grupy rówieśniczej
    
 9. Szkoła Podstawowa nr 99 im. Małego Powstańca
  Targówek (ul. Bartnicza 2)
  1. Telefon tel. 22 811 03 06
  2. Adres e-mail:
  1. problemy szkolne i metody pracy z dziećmi i z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalnymi na terenie domu i szkoły
  2. zaburzenia rozwoju mowy u dzieci oraz dobór alternatywnych metod komunikacji
    
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
  Śródmieście (ul. Koźmińska 7)
  1. Telefon tel. 22 629 16 10
  2. Adres e-mail:
  1. konsultacje w zakresie metod nauczania dzieci z dysfunkcją wzroku, terapii widzenia, orientacji przestrzennej, integracji sensorycznej, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i tyflotechnicznej.
    
 11. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
  Wola (ul. Łucka 17/23)
  1. Telefon tel. 22 620 62 85 wew. 222
  2. Adres e-mail:
  1. diagnoza problemów szkolnych i wychowawczych wynikających z wady słuchu
  2. konsultacje psychologiczne dla rodzin, w których występuje problem uszkodzenia słuchu (dzieci lub rodziców)
  3. problemy rodzinne i doradztwo zawodowe

© 2007-2020 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”