SPECJALISTYCZNE PUNKTY KONSULTACYJNE

Zaproszenie do SPK

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje specjalistyczne do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

Od września 2010 roku jest możliwość umówienia się w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym na spotkanie ze specjalistami pracującymi w Ośrodku.

Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

 • Kontakt mailowy:
 • Kontakt telefoniczny:

Zapraszamy:

 1. nauczycieli, którzy chcieliby „wypracować” narzędzia do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 2. nauczycieli, którzy chcą się dowiedzieć jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności;
 3. rodziców uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub edukacyjne, zaniepokojonych zachowaniem czy „innością” swojego dziecka;
 4. rodziców uczniów, borykających się z problemem wagarowania swoich dzieci;
 5. rodziców uczniów, którzy w wieku nauczania początkowego mieli zdiagnozowaną dysleksję a teraz „nie lubią” szkoły;
 6. pedagogów, którzy chcieliby skonsultować postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze w swojej szkole;
 7. psychologów, którzy chcieliby wspólnie omówić terapeutyczne przypadki podopiecznych;
 8. uczniów, którzy chcieliby porozmawiać o ważnych sprawach;
 9. uczniów, którzy chcą zadać pytania dotyczące swojej seksualności;
 10. wszystkich, którzy borykają się z problemem wychowawczym, uzależnienia, przemocy oraz sytuacjami w życiu powodującymi niepokój czy bezradność;
 11. kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli instytucji „pomocowych”, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych.

W ramach konsultacji można również poznać funkcjonowanie ośrodka, zwiedzić miejsce, zapoznać się z ideą oraz metodami pracy.

Autor projektu:

Autorem projektu SPK a także jego koordynatorem merytorycznym na terenie całego miasta jest Ela Kucińska.

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”