REKRUTACJA

UWAGA:

 • uczniów licealnych przyjmujemy w roku szkolnym 2022/2023 do klas I, II, III oraz IV (po ukończeniu szkoły podstawowej),
bum bum bum bum bum

Kto może do nas przyjść:

 • Kandydat jest uczniem, ktory chciałby kontynuować proces edukacji ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
 • Kandydat jest uczniem w normie intelektualnej.
 • Kandydat, który z powodu różnych przyczyn nie mogoże kontynuować edukacji w szkole tradycyjnej. Na przykład z powodu:
  1. choroby somatycznej lub psychicznej,
  2. deficytów takich jak: dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia logopedyczne, ADHD, zespoł Aspergera,
  3. trudności emocjonolnych wynikających z okresu adoloscencji lub trudnych sytuacji życiowych,
  4. przynależność do grup subkulturowych czy przede wszystkim potrzeby indywidualizacji...
    

Dokumenty jakich wymagamy:

 • Mogą to być takie dokumenty jak:
  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (można je uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opiekującej się szkołą, do której uczęszcza kandydat),
  2. świadectwo ostatniej klasy (nawet jeśli nie było promocji),
  3. dokumentację medyczną,
  4. zdjecie kandydata (2 sztuki).
 • W Ośrodku (u nas) już po otrzymaniu pozytywnej informacji od Komisji Przyjęć o rekrutacji, może się zdarzyć, że rodzice lub pełnoletni uczeń zostaną poproszeni o wypełnienie dodatkowej dokumentacji.
   

Jak dostać się na Komisję Przyjęć:

 • Pierwszy krok:
  Kandydat dzwoni do sekretariatu i umawia się na spotkanie z Komisją Przyjąć (Komisja Przyjęć czyli rozmowa z psychologiem, dyrektorem szkoły oraz wychowawcą klasy, do której kandydat będzie aspirował).
 • Drugi krok:
  Jeśli Komisja Przyjęć poinformuje o pozytywnej decyzji rekrutacji, należy nawiązać kontakt z wychowawcą w celu omówienia szczegółów "wejścia" do grupy.
 • Trzeci krok:
  Kandydat dostarcza niezbędne dokumenty o których była mowa w punkcie 2.
 • Czwarty krok:
  Witamy :)

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”