REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

bum bum bum bum bum

SZANOWNI KANDYDACI,
czyli osoby zainteresowane nauką w naszym liceum:

 • w związku z ogromną liczbą kandydatów tymczasowo zawieszamy zapisy na rozmowy rekrutacyjne do klas 1, 2 i 3 LO;
 • w sprawie ewentualnych terminów rozmów rekrutacyjnych do klas 1 prosimy o kontakt po 12 czerwca;
 • natomiast osoby zaineresowane miejscem w klasach 2 i 3 prosimy o kontakt po 30 sierpnia.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest posiadanie przez kandydata Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z przykrością informujemy również, że nie przyjmujemy więcej zgłoszeń do hostelu szkolnego.

bum bum bum bum bum

 


 

17 maja – 15 czerwca:

 • telefoniczna rejestracja kandydatów na rozmowy w sprawie przyjęcia do ośrodka (poprzez sekretariat, tel.: 22 6133542);
 • informacja o niezbędnych dokumentach;
 • ustalanie terminów spotkań;

22 maja – 21 czerwca

 • rozmowy rekrutacyjne (psycholog, wychowawca, dyrektor);
 • przyjmowanie wniosków wraz orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (dopuszczalne są zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o uruchomieniu procedury uzyskania orzeczenia);

21 czerwca – 26 czerwca

 • Komisja Przyjęć (obrady zespołu prowadzącego wcześniejsze rozmowy rekrutacyjne);
 • przygotowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób;
 • tworzenie list rezerwowych;

26 czerwca – 28 czerwca

 • pisemna informacja dla kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poczta e-mail);

28 czerwca – 30 lipca

 • potwierdzenie przez rodziców zakwalifikowanych uczniów woli zapisu do MOS nr 2 „KĄT” oraz uzupełnienie wniosku o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli w wcześniej złożone zostało zaświadczenie z poradni;

do 15 sierpnia

 • ustalenie wolnych miejsc, lista rezerwowych (wyłącznie kandydaci mieszkający w Warszawie);

po 15 sierpnia

 • możliwe przyjmowanie dzieci i młodzieży spoza Warszawy (przyjęcie ucznia spoza Warszawy wymaga skierowania Dyrektora Biura Edukacji);

do 30 sierpnia

 • składanie do szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym (dostarczenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia kandydata do ośrodka) – komplet dokumentów przyjmowany wyłącznie w sekretariacie;

31 sierpnia (po radzie klasyfikacyjnej)

 • przekazanie do Biura Edukacji informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc;

2 września – 15 września

 • rekrutacja uzupełniająca.

Ponadto: rekrutacja do ośrodka odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w zależności od wolnych miejsc w grupach klasowych.

Załączniki:

bum bum bum bum bum

INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA:

 • uczniów licealnych przyjmujemy w roku szkolnym 2022/2023 do klas I, II, III oraz IV (po ukończeniu szkoły podstawowej),
bum bum bum bum bum

Kto może do nas przyjść:

 • Kandydat jest uczniem, ktory chciałby kontynuować proces edukacji ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
 • Kandydat jest uczniem w normie intelektualnej.
 • Kandydat, który z powodu różnych przyczyn nie mogoże kontynuować edukacji w szkole tradycyjnej. Na przykład z powodu:
  1. choroby somatycznej lub psychicznej,
  2. deficytów takich jak: dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia logopedyczne, ADHD, zespoł Aspergera,
  3. trudności emocjonolnych wynikających z okresu adoloscencji lub trudnych sytuacji życiowych,
  4. przynależność do grup subkulturowych czy przede wszystkim potrzeby indywidualizacji...
    

Dokumenty jakich wymagamy:

 • Mogą to być takie dokumenty jak:
  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (można je uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opiekującej się szkołą, do której uczęszcza kandydat),
  2. świadectwo ostatniej klasy (nawet jeśli nie było promocji),
  3. dokumentację medyczną,
  4. zdjecie kandydata (2 sztuki).
 • W Ośrodku (u nas) już po otrzymaniu pozytywnej informacji od Komisji Przyjęć o rekrutacji, może się zdarzyć, że rodzice lub pełnoletni uczeń zostaną poproszeni o wypełnienie dodatkowej dokumentacji.
   

Jak dostać się na Komisję Przyjęć:

 • Pierwszy krok:
  Kandydat dzwoni do sekretariatu i umawia się na spotkanie z Komisją Przyjąć (Komisja Przyjęć czyli rozmowa z psychologiem, dyrektorem szkoły oraz wychowawcą klasy, do której kandydat będzie aspirował).
 • Drugi krok:
  Jeśli Komisja Przyjęć poinformuje o pozytywnej decyzji rekrutacji, należy nawiązać kontakt z wychowawcą w celu omówienia szczegółów "wejścia" do grupy.
 • Trzeci krok:
  Kandydat dostarcza niezbędne dokumenty o których była mowa w punkcie 2.
 • Czwarty krok:
  Witamy :)

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”