POKAŻ PANELUKRYJ PANEL

TERAPIA PEDAGOGICZNA

rok szkolny 2019/2020

Zespół Diagnostyczno - Reedukacyjny

Nasz kontakt mailowy:

 • Kontakt mailowy:

Zapraszamy do współpracy, co znaczy że:

 • można u nas uzyskać indywidualne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne przydatne podczas dokonywania doboru testów według indywidualnej potrzeby, np. Testu Predyspozycji Zawodowych;
 • zapraszamy do współpracy, ponieważ możemy pomóc w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz terapeutycznych.

Ponadto:

 • zajmujemy się terapią pedagogiczną dla osób z dysleksją, dysgrafią oraz dysortografią;
 • zapraszamy wszystkich uczniów z dyskalkulią do udziału w specjalnym programie dla uczniów z problemami matematycznymi;
 • nasz logopeda może pomoc w różnych trudnościach z wymową, ale również chętnie popracuje nad emisją głosu i przygotowaniem prezentacji będącej częścią egzaminu z języka polskiego;
 • zapraszamy wszystkich uczniów mających problemy z koncentracja uwagi, trudnościami szkolnymi, itd. do udziału w terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback;
 • zapraszamy do pracy nad wyrównywaniem braków edukacyjnych.

Przedstawimy się:

 • Ela Kucińska – terapeutka pedagogiczna, terapeutka metody Tomatisa, koordynuje Zespołem Diagnostyczno - Reedukacyjnym;
 • Ewa Dymecka – terapeutka pedagogiczna, badanie potrzeb edukacyjnych (testy, diagnoza…), badanie predyspozycji zawodowych;
 • Katarzyna Wasiłowska – terapeutka pedagogiczna, „wyrównywanie braków matematycznych i nie tylko”;
 • Katarzyna Kołodziejczyk – terapeutka pedagogiczna, bada potrzeby edukacyjne (testy, diagnoza…);
 • Barbara Żak – instruktorka terapii Biofeedbak i opieka pedagogiczna;
 • Sylwia Piekarska – terapeutka pedagogiczna, sprawuje opiekę pedagogiczną nad podopiecznymi ośrodka;
 • Aneta Gajewska-Zapiec – terapeutka pedagogiczna, logopeda oraz osoba, która pomoże w zaległościach z języka polskiego, przygotuje do prezentacji, popracuje nad emisją głosu.

Nasze wcześniejsze działania

DYSKALKULIA:

Program terapeutyczny dla dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym z dyskalkulią - na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

Wejście do pracy Elżbiety Kucińskiej:

Praca została napisana pod pod kierunkiem dr Ewy Matczak.

REWALIDACJA:

Staramy się naszą wiedzę i możliwości wykorzystać wychodząc naprzeciw młodym rodzicom, wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie.

Zostały zorganizowane spotkania dla młodych rodziców. Krótka charakterystyka programu znajduje się pod poniższym wejściem:

BIOFEEDBACK

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” od dnia 01 grudnia 2007 roku dzięki uzyskaniu sprzętu specjalistycznego powiększył swoją ofertę pomocy terapeutycznej.

Obecnie możemy wyjść z pomocą w kierunku młodych ludzi poprzez wykorzystanie metody o nazwie:

TOMATIS:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” od dnia 01 grudnia 2007 roku dzięki uzyskaniu sprzętu specjalistycznego powiększył swoją ofertę pomocy terapeutycznej.

Obecnie możemy wyjść z pomocą w kierunku młodych ludzi poprzez wykorzystanie metody o nazwie:

© 2007-2020 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”