TERAPIA PEDAGOGICZNA

Metoda Tomatisa

OPIS ZASTOSOWANIA METODY

Z dniem 01 grudnia 2007 roku MOS "KĄT" uzyskł nowy sprzęt specjalistyczny przez co poszerzył swoją ofertę pomocy terapeutycznej. Obecnie możemy dodatkowo stosować Metodę Tomatisa.

Metoda kształcenia uwagi słuchowej, zwana także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Podstawowym celem jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Efektami stosowania metody jest:

  1. polepszenie koordynacji ruchowej,
  2. lepsze radzenie sobie z emocjami,
  3. zmniejszenie poziomu stresu,
  4. zwiększenie koncentracji,
  5. lepsze zapamiętywanie,
  6. zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych,
  7. zwiększenie sprawności komunikowania się,
  8. skuteczniejsza nauka języków obcych,
  9. lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału.

Terapia jest już od dłuższego czasu w naszym ośrodku prowadzona.

© 2007-2022 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”