POKAŻ PANELUKRYJ PANEL

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Program dla młodych rodziców (rewalidacja)

WARTO WIEDZIEĆ

Warto wiedzieć że:

 • Odbywają sie u nas spotkania indywidualne z uczniami będącymi zarazem rodzicami;
 • Zapewniamy możliwość zdobywania wiedzy naszym uczniom którzy przychodzą do szkoły z maluchami.
ANALIZA SYTUACJI

W Ośrodku Socjoterapeutycznym znajduje się obecnie kilka młodych matek i ojców oraz dziewcząt w ciąży. Podstawową trudnością dla nich jest połączenie roli rodzica i kontynuowanie nauki w naszym ośrodku. Jest to trudne z kilku powodów. Przede wszystkim młodzież ta trafiła do naszego ośrodka z konkretnych powodów, były to trudności emocjonalne często połączone z trudnościami adaptacyjnymi, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem, niedostosowanie społeczne, specyficzne trudności szkolne. Dodatkowo zostanie rodzicem skomplikowało sytuację życiową tej młodzieży oraz postawiło przed nią kolejne wyzwanie.

Trudności z jakimi borykają się w chwili obecnej dotyczą wielu obszarów ich funkcjonowania. Są to trudności socjalno. materialne, psychiczne, brak umiejętności opiekuńczo wychowawczych. Dodatkowo większość z nich nie może liczyć na jakiekolwiek wsparcie rodziny oraz partnera. Szczególnie ważne jest żeby umożliwić tej młodzieży naukę w naszym ośrodku co jest równoznaczne z kontynuowaniem procesu socjoterapii. W tej sytuacji zredukowanie trudności społecznych u młodych rodziców może zapobiec przeniesieniu ich na dzieci. Młodzi rodzice często pojawiają się w ośrodku ze swoimi dziećmi co spowodowane jest tym, że nie mają gdzie ich zostawić, ale też nie chcą zostawiać. W większości są to uczniowie i uczennice klas maturalnych z dużą możliwością dopuszczenia do egzaminu i zdania go, tym bardziej zasadne wydaje się umożliwienie im tego.

CELE
 • Stworzenie młodym rodzicom możliwości kontynuowania nauki.
 • Przekazanie młodym rodzicom umiejętności opiekuńczo wychowawczych.
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci wychowanków Ośrodka.
ZADANIA
 • Stworzenie w Ośrodku pomieszczenia dla młodych rodziców i ich dzieci. Pomieszczenie te powinno być wyposażone w podstawowe akcesoria opieki nad dzieckiem, takie jak łóżeczko przewijak.
 • Zabezpieczenie podstawowych (w miarę możliwości) potrzeb materialnych dla osób najbiedniejszych poprzez pomoc refundacji obiadów dla rodziców i podstawowych środków higieny dla dzieci takich jak pieluchy, chusteczki itp.
 • Zoorganizowanie grupy wsparcia i konsultacji indywidualnych dla młodych rodziców i kobiet w ciąży.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących opieki nad dzieckiem i wychowania.
 • Pomoc w uzyskaniu informacji na temat instytucji pomocowych, wskazanie adresów.
   

© 2007-2021 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT”